PRAKTICKÝ VÝZKUM
Bezpečnost a ochrana psů při lovu

(17.8.2018)


V roce 2015 proběhl ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou při Mendelovo univerzitě v Brně (LDF MENDELU) výzkum zaměřený mimo jiné na příčiny a charakteristiku úrazů loveckých psů v praxi (diplomová práce Ing. Soňa Dufková, LDF MENDELU 2016). Výstupem byla i zpracovaná data od více než 300 respondentů, která identifikovala vysokou četnost a závažnost úrazů a riziková místa na těle psa při střetu s divokým prasetem. Jedním ze závěrů práce bylo doporučení používat ochranné vesty pro psy pracující se zvýšeným rizikem střetu s černou zvěří.

V letošním roce (podzim/zima 2018) se LDF MENDELU a přizvanými partnery rozhodla provézt navazující výzkum a to s výslovně praktickým charakterem. Cílem testování má být ověření vlivu používání ochranné vesty a další výstroje na výkon a bezpečnost loveckého psa v intenzivní praxi, dále i získání informací o průběhu lovu a souvisejících faktorech, které mohou riziko pro pracujícího psa ovlivnit (tzv. hunting effort).

Provedení výzkumu bude spočívat v 2-měsíčním sledování a hodnocení práce loveckých psů pracujících v honičské praxi, kteří budou vybaveni kvalitní ochrannou vestou a dalšími moderními prvky výstroje (GPS, biothane produkty). Vybraní psi budou zástupci různých plemen pracující v různých loveckých podmínkách České republiky – od lokálně působících psovodů až po profesionální smečky. Doplňkově budou zařazeni i psi specializovaní na dosledy ze skupiny barvářů.

INFORMACE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ


Copyright © 2018 Dog Protection. Všechna práva vyhrazena.